Digicollege TGL - TVO-pijler TAALSTEUN
Kennisclip bij de leerlijn Taalgericht lesgeven van Hogeschool Rotterdam. De didactiek van 'taalgericht vakonderwijs' is gebaseerd op drie pijlers: (1) context scheppen, (2) taalsteun bieden en (3) interactie stimuleren. In dit college staat 'taalsteun' centraal. Het college gaat in op de vraag wat taalsteun is, wat de functie is van die pijler, en hoe je op verschillende manieren taalsteun kunt bieden.
Default Presenter
9/9/2022 10:48:46 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry