TGL Digicollege - TVO-pijler INTERACTIE
Kennisclip bij de leerlijn Taalgericht lesgeven van Hogeschool Rotterdam. De didactiek van 'taalgericht vakonderwijs' is gebaseerd op drie pijlers: (1) context scheppen, (2) taalsteun bieden en (3) interactie stimuleren. In dit college staat 'interactie' centraal. Het college gaat in op de vraag wat in het kader van taalgericht lesgeven wordt verstaan onder 'interactie' (in het kort: leerlingen veel laten spreken en schrijven over de leerstof), waarom dit een pijler van taalgericht lesgeven is, en hoe je kunt zorgen voor vel en goede interactie in je lessen.
Default Presenter
10/19/2022 3:24:16 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry